Азовский учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней - гимназия"

 

Сторінка психолога

  04 ноября 2013 года в школе начался Месячник толерантности. Открытие  месячника состоялось на линейке для учащихся  среднего и старшего звена.  

 

 

Во вторник 5 ноября в 8 классе практическим психологом Романюк Д.В. было проведено тренинговое занятие «Шаг на встречу», целью которого было усовершенствовать знания о   «толерантности», формировать толерантное отношение к окружающим. Занятие началось   с игры «Знакомство», участники приветствовали друг- друга, называя свои положительные качества.

Во время занятия ребята работали в группах, описывая основные черты толерантной и  не толерантной личности. С участниками была проведена экспресс-диагностика «Насколько вы толерантны».  После чего ребята выполняли в группах упражнение «Мир толерантности», в котором участники создавали мир толерантности,   который изображали в виде рисунка.  Занятие закончилось упражнением «Нити дружбы».

7 ноября для учащихся 6-8 классов прошло внеклассное мероприятие  «Самый дружный класс». Вначале конкурса каждый класс презентовал себя: были показаны презентации, пели песни о дружбе, читали стихи о своем классе. Далее от каждого класса в конкурсах участвовало по 6 человек, остальные дети были активными болельщиками. Команды выполняли различные задания на знания пословиц о дружбе, взаимопонимании; разгадывали загадки; вспоминали примеры крепкой, настоящей дружбы, которые встречаются в литературных произведениях, сказках, мультфильмах, кинофильмах. Так же были проведены конкурсы для болельщиков, в которых они зарабатывали баллы для своей команды. В заключении конкурса все дружно пели песню «От улыбки».     

8 ноября такое же внеклассное мероприятие было проведено для учеников  9 и 11 классов.   Команды разгадывали  «психологические загадки», ребята составляли пословицы о дружбе, обсуждали в группах проблемные ситуации.  Для болельщиков был проведен конкурс «Кот в мешке», в котором для них были приготовлены вопросы из жизни класса. Была проведена викторина «Назад в детство». В заключение конкурса все вместе спели песню «От улыбки».

 

В течение недели прошел конкурс  рисунков на тему: «Толерантность спасет мир».   Впереди еще много интересных событий! Приглашаем всех к сотрудничеству!  

 

             

 Проблемы школьной адаптации сейчас очень актуальна, но трудно решаема. Она становится все более очевидной в связи с охраной психического здоровья детей и подростков, ростом нервно – психических заболеваний и функциональных расстройств.

Поради батькам п’ятикласників

 1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.

2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.

3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.

4. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.

5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.

6. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.

7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.

8. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: «Як пройшов твій день у школі?». Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам’ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні розмови про школу. Не пов’язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень.

9. Ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а неуспішність — як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість. Висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі. Постарайтеся наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень вони можуть привести до емоційних проблем.

10. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов’язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.

 11. З’ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв’язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

12. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері. Спокій домашнього життя допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі.

Лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 року

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПЯТИКЛАССНИКА
Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах.

 Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребенком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педагогах.

Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, или о взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже, чем раз в два месяца.
Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором школы. Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора между преданностью вам и уважением к своему учителю.

Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний и поощрений.

Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, если необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и классных заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений: например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе могут привести к эмоциональным проблемам.

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок.

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть уверенным, что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок учится и как его учат. Следует также иметь информацию о квалификации учителя, дисциплинарных правилах, установленных в школе и классе, различных возможностях обучения, предоставляемых школой вашему ребенку.

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами.

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно, а не подсказывайте их.

Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе.

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь ребенка к фильмам можно превратить в стремление читать книги, подарив книгу, по которой поставлен понравившийся фильм. Или любовь ребенка к играм можно превратить в стремление узнавать что-нибудь новое.

Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои знания, полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления пищи или необходимое количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность.

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят изменения.

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно решать проблемы в школе.

 

 

 По материалам сайта http://www.mml.murmansk.su/home/index.php?option=com_content&view=article&id=86:2011-12-08-11-15-54&catid=18:sovetpsihologa&Itemid=51

5- А класс
 
АДАПТАЦИЯ - это  динамический процесс приспосабливания человека к изменяемым условиям школьного окружения.
ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ – одна из первых ступенек на пути к успешному обучению, и не только. И недооценивать ее так же, как и закладку фундамента дома, было бы опрометчиво.Слова, которые поддерживают и которые разрушают его веру в себя:Слова поддержки:
 
  •  Зная тебя, я уверен, что ты все сделал  хорошо.
  •  У тебя есть некоторые соображения по этому поводу? Готов ли ты начать?
  •  Это серьезный вызов. Но я уверен. Что ты готов к нему.
  •  Ты делаешь это очень хорошо.
Слова разочарования:
  •  Зная тебя и твои способности. Я думаю. Ты смог бы сделать это гораздо лучше.
  •  Эта идея никогда не сможет быть реализована.
  •  Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю.
Результаты изучения процесса адаптации обучающихся школы свидетельствуют, что условия образовательного процесса способствуют удовлетворению возрастных потребностей учащихся, влияют на укрепление их психического здоровья и обеспечивают успешную адаптацию на данном возрастном этапе.
5-Б класс
 
 
5-В класс